Czy takie programy będą lub były organizowane ? Jeżeli były, to jakie były kryteria przyjęć? Czy były to programy międzynarodowe (organizowane dla pilotów z całego świata)? Jeżeli będą organizowane, to kiedy można spodziewać się naboru?