Postanowiłem zapytać zarówno linię lotniczą jak i lotnisko. Oto co odpowiedzieli:

Maciej Wicherkiewicz, Marketing Coordinator for AIR FRANCE and KLM Poland

Przemysław Przybylski, Rzecznik Prasowy Lotniska Chopina w Warszawie:

Nie ma żadnych ograniczeń formalnych w przewożeniu modeli latających w tym dronów . Drony ze względu na swoją konstrukcję są mniej podatne na uszkodzenia bądź zniszczenie mogą być przewożone w bagażu podręcznym lub rejestrowanym. Jedynym ograniczeniem jest ich wielkość i ciężar. Jeżeli mieszczą się do bagażu podręcznego czy do rejestrowanego to nie ma problemu.

Problemy zaczynają się przy przewozie modeli latających, które ze względu na swoją konstrukcję są narażone na uszkodzenie lub zniszczenie. Modele samolotów pakuje się do specjalnie wykonanych skrzyni w sposób, który zapobiegnie ich uszkodzeniu Modele ważące ok. 25 kg i więcej ze względu na swoje gabaryty (rozpiętość skrzydeł ok 3 m i więcej ) po ich zdemontowaniu i zapakowaniu w specjalne skrzynie nadawane są na bagaż rejestrowany lub cargo.

Przy przewozie modeli samolotów z napędem spalinowym nie można przewozić paliw płynnych do zasilania silników spalinowych ( benzyna lub paliwa na bazie alkoholu metylowego). Nie ma problemu z przewozem akumulatorów do zasilania silników elektrycznych stosowanych w dronach i coraz częściej modelach samolotów.

Sprawę monitoruję na bieżąco i jeśli zajdą zmiany przepisów to będę ten wpis uaktualniał.

Martin Riecken, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej Lufthansy na Europę

Drony mogą być przewożone zarówno na pokładzie samolotu Lufthansy w bagażu podręcznym, jak i w bagażu rejestrowanym. Należy pamiętać, że ogólne zasady maksymalnej wagi bagażu (8kg w przypadku podręcznego i np. 23kg bagażu rejestrowanego w Klasie Ekonomicznej) w tym przypadku również są wiążące.

Ponadto, podczas transportu drona mogą obowiązywać szczególne restrykcje. Np. jeśli do zasilania drona wykorzystywane są baterie litowe kwalifikowane jako „Przedmioty niebezpieczne”, nie można ich wnosić na pokład i mogą być przewożone tylko pod pewnymi warunkami. Ostre, wystające śmigła również klasyfikowane są jako „Przedmioty niebezpieczne” i nie mogą być przewożone w bagażu podręcznym.

Oczywiście należy mieć również na uwadze, że drony przewożone w bagażu podręcznym, nie mogą być używane na pokładzie samolotu.

Emirates

Na opakowaniu od drona zazwyczaj jest specyfikacja z informacją, jaką dron posiada baterię i  podczas odprawy sprawdzamy, czy limity wymienione w manualu IATA Dangerous Goods* nie są przekroczone. Dodatkowo, bateria zasilająca musi znajdować się w urządzeniu. Jeżeli pasażer posiada dodatkową baterię (zapasową) to musi ona być zapakowana osobno i może być przewożona tylko w bagażu podręcznym. Oczywiście jest to weryfikowane przez agentów obsługi podczas odprawy biletowo-bagażowej.

Przepisy odnośnie przewożenia materiałów niebezpiecznych określa IATA, która raz w roku publikuje IATA Dangerous Goods Manual i większość linii zrzeszonych w tej organizacji ma bardzo podobne procedury, które muszą być przynajmniej tak restrykcyjne, jak IATA’owskie.

*Limity wymienione w manualu:

P.S.

Dodatkowo w załączeniu dokładny opis, tego co można przewozić w Lufthansie.