– W drugiej połowie XVI w. istniał w tym miejscu renesansowy dwór, który przez dwieście lat praktycznie się nie zmienił. W 1744 r. został nieco powiększony, ale to 1785 r. okazał się dla niego kluczowy, ponieważ przebudowano go wyraźnie w stylu klasycystycznym. Do tego utworzono tu jeden z pierwszych parków krajobrazowych na Dolnym Śląsku, który do dziś otacza pałac.

Budowla składa się z dwóch kondygnacji na planie czworoboku z dwiema wieżami od strony zachodniej i południowej.

Obecnie mieści się tutaj siedziba Związku Gmin Karkonoskich.