Witkacy pod strzechy to ciekawy konkurs, który choć strzechę ma w nazwie, to tylko dlatego, żeby artystę pod nią wprowadzić. Zaprezentowali się naprawdę różnorodni ludzie, pokazując, że Witkacego można interpretować na nieskończoną ilość sposobów.