Jej historia jest dość tajemnicza. Powstała na 20-metrowej skale prawdopodobnie w XIV wieku. Przypuszcza się, że pełniła funkcję więzienia i została zniszczona przez pożar, ale nie wiadomo kiedy i dlaczego spłonęła.

Obecnie zachował się tylko fragment muru tej średniowiecznej strażnicy. Obok niej znajdują się ślady fortyfikacji. Rekonstrukcja pozwala na ustalenie, że całość umocniona był wałem i fosą, składała się z części górnej – wieży – i dolnej, czyli z tak zwanego majdanu gospodarczego (miejsca składowania towarów). Na jego terenie powstał dom mieszkalny, o którym obecnie została jedna ściana.