Park ten został utworzony w 1989 roku i zajmuje powierzchnię ponad 12 tysięcy hektarów na obszarze Sudetów Zachodnich. Osią jego jest oczywiście rzeka Bóbr oraz jej dolina pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim. Rzeka oddziela Pogórze Izerskie od Pogórza Kaczawskiego i Gór Kaczawskich. Zapora w Pilchowicach rozdziela z kolei rzekę na dwie części – odcinek górny o długości 13 km i odcinek dolny długości 25 km. Dolina Bobru jest bardzo urozmaicona i tworzy w kilku rejonach przełomy rzeczne odsłaniające nietypowe i różnorodne formacje skalne.

Teren tego parku wyróżnia się na tle Sudetów nie tylko walorami botanicznymi. – Można tu zobaczyć ponad 800 gatunków roślin, co jest niewyobrażalną  liczbą. Większość z nich jest chroniona lub rzadko występująca.

Jeżeli macie chwilę, możecie wypożyczyć kajak i popływać albo wybrać się na spływ kajakowy. Rzeka Bóbr podobno świetnie się o tego nadaje.