To naprawdę ogromny zespół klasztorny w skład którego wchodzą: klasztor, kościół p.w. Zwiastowania NPM, cmentarz, folwark klasztorny oraz mury obronne z basztami.

Został wybudowany w 1610 roku dla bernardynów sprowadzonych dwa lata wcześniej przez biskupa przemyskiego, Macieja Pstrokońskiego, w miejscu, gdzie Matka Boska i św. Józef mieli się ukazać Michałowi Piwowarowi (Tomaszowi Michałkowi), mieszkańcowi wsi Giedlarowa. Obecna świątynia została wzniesiona w latach 1618-1628.

Bazylika i klasztor są chyba jednymi z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków z pogranicza renesansu i baroku. Nas zachwyciły.