#Zakopane

Podróże
Podróżnickie plany na najbliższy miesiąc
Wprowadzenie do podróży
Witkiewicz rusza z Zakopanego, a my startujemy z komiksem