#plaza de la catedral

Wszystkie twarze Hawany – część pierwsza, ta stara