#plaza de armas

Wszystkie twarze Hawany – część pierwsza, ta stara