#muzeum w grudziądzu

Nasze poszukiwania Witkacego
Witkacy jak Lady Gaga? Refleksje po wystawie „Witkacy. Rysunki i archiwalia oraz appendix”.
Nasze poszukiwania Witkacego
Witkacy w Grudziądzu?