#Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – MOPR

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – MOPR – powstało w 1999 roku i jest ogólnopolskim stowarzyszeniem prowadzącym akcje ratownicze na wodzie. Skupia ratowników z regionu Mazur. Prowadzi również szkolenia i zabezpiecza imprezy prywatne.

Rozmowy
Zostać w akcji, to byłaby najlepsza śmierć
Życie Innych
Bezpieczni nad wodą, czyli WOPR na fali
Życie Innych
Życie Innych – początek