#hotel suisse

Listy
Czemu tu z Nią nie jestem – list do matki Jadwigi Janczewskiej