Jedziemy drogą do Pisza i powoli zbliżamy się do Rucianego-Nidy. Nagle – po lewej stronie – wyłania się mała cerkiew. Czasem takie miejsca są najlepsze – dookoła tylko pola, parę domów i cerkiew z małym cmentarzem. Cieszymy się z tego spostrzeżenia, bo nie tylko samymi znanymi miejscami chcemy żyć w „Polsce z drona”. Tym bardziej zatrzymujemy się, żeby nagrać to miejsce.
Świątynia zbudowana została w XIX wieku na wzór cerkwi rosyjskich. Obok, w Wojnowie, znajduje się klasztor starowierców, którego wideo też możecie u nas znaleźć, a celem Rosjan było nakłonienie staroobrzędowców do unii z prawosławiem.