To jedna z nowszych budowli, którą wybraliśmy do „Polski z drona”. Diecezja prawosławna w Białymstoku „dopiero” od lat 70. XX wieku starała się wybudować nową cerkiew w mieście.
Kamień węgielny wbudowano na początku lat osiemdziesiątych, gdyż dopiero wtedy władze zgodziły się na wpisanie cerkwi do planu zabudowy. Od samego początku świątyni tej przyświecał jeden cel – pomieścić jak najwięcej wiernych. Jej konsekracja nastąpiła dopiero w 1999 r., gdyż w takcie budowy okazało się, że brakuje zarówno pieniędzy jak i materiałów na jej ukończenie.
Dzwonnica, która widzicie na filmie, ma aż 70 metrów wysokości.