Leciałem ostatnio na trasie EPWA-LPMA-EPWA i lecąc na zachód lecieliśmy na poziomie nieparzystym (FL370) wracając za to i lecąc na wschód lecieliśmy na poziomie parzystym (FL340). Z tego co się orientuję powinno być na odwrót.