#witkacy w armii

Witkacy w Rosji
Witkacy w Petersburgu i armii carskiej