#ss morea

Listy
Staś w lepszym humorze – żałuje tropików i uwodzi
Listy
„Nie wierzę w Ciebie”