#reklama gruzji

Tbilisi otoczone noworoczno-świąteczną aurą
Nowa reklama Tbilisi (na szczęście odrzucona)