#port w kolombo

Witkacy na Cejlonie
Morze prawdę o Cejlonie Ci powie