#miasto ruin

Nasze poszukiwania Witkacego
Miasto ruin, święte drzewo i tetrahedron