#małgorzata kuczyńska

Nasze poszukiwania Witkacego
Witkacy jak Lady Gaga? Refleksje po wystawie „Witkacy. Rysunki i archiwalia oraz appendix”.