Średniowieczne ruiny Zamku w Bydlinie wznoszą się malowniczo na skalistym wzgórzu. Podobno pełnił on kiedyś funkcje świątyni. Niektórzy są nawet zdania, że nigdy nie był zamkiem, tylko pełnił funkcje sakralne. Przedstawiamy więc Zamek w Bydlinie, który być może nigdy nie był zamkiem ;)

Są jednak i takie źródła, które dowodzą, że w XIV w. wzniesiono w tym miejscu warownię – wieżę obronną. W pierwszej połowie XVI w. została przebudowana na kościół, który zburzyli Szwedzi w 1655 r. Odbudowano go kilkadziesiąt lat później z miejscowego wapienia, ale w XVIII w. popadł w ruinę. Zachowały się jedynie pozostałości fosy i murów, które mają kształt prostokąta o długości 24 metrów i szerokości 11 metrów. W 2009 roku zawaliła się część muru. Odbudowano ją jednak w 2012 r. Wówczas też oczyszczono całość, poprawiono obluzowane kamienie w murze, wyremontowano schody i balustradę. Zamek jest obecnie dostępny dla wszystkich.