Taki Pałac naj, naj, naj

7 lutego 2014

Jest naj. Może nie najpiękniejszy, ale pod wieloma względami naj – słyszę od spacerujących ze mną kolegów blogerów w Bukareszcie. W końcu się pojawia i – choć jesteśmy z dobre dwa lub nawet trzy kilometry od niego – ten Pałac Parlamentu włada panoramą stolicy Rumunii.


Taki Pałac naj, naj, naj

Jest naj. Może nie najpiękniejszy, ale pod wieloma względami naj – słyszę od spacerujących ze mną kolegów blogerów w Bukareszcie. W końcu się pojawia i – choć jesteśmy z dobre dwa lub nawet trzy kilometry od niego – ten Pałac Parlamentu włada panoramą stolicy Rumunii.

Rumunia
Kable nad Bukaresztem