#witkacy w kolombo

Witkacy na Cejlonie
Witkacy i ludzie o wstrętnych, smutnych twarzach