#witkacy na litwie

Wprowadzenie do podróży
Witkacy podróżnik?