#alemański

Alemański to jeden z dialektów górnoniemieckich języka wysokoniemieckiego. Niekiedy określany jako odrębny od niemieckiego „język alemański”. Istnieje głównie w formie mówionej, rolę języka literackiego na obszarze jego występowania pełni język niemiecki.

Podróże
Cun ina tastgina da pasta ni tudestg