Parkujemy samochód na parkingu i wchodzimy przez bramę na teren klasztoru. Jest słonecznie i cicho. Nie widać ani jednej żywej duszy. Dookoła budynku znajduje się zadbany park i szukamy odpowiedniego miejsca do rozłożenia się, żeby nie zepsuć czyjejś pracy, bo jest aż tak niewiarygodnie zadbany!

Pałac został zbudowany na polecenie Konstantego Lubomirskiego w latach 1898-1902, a następnie sprzedany fikcyjnie pani Marii Ciechanowskiej, bo faktycznie chodziło o wprowadzenie się tutaj zgromadzenia sióstr.

Gdy siostry w habitach przyjechały do Królestwa Polskiego, było to sporym wydarzeniem, ponieważ tereny te należały do zaboru rosyjskiego, a szerzenie polskości i wiary katolickiej było zakazane. Niepokalanki formalnie objęły to miejsce dopiero w 1921 roku, choć trzy lata wcześniej dostały zgodę na otworzenie żeńskiego gimnazjum. Dzisiaj prowadzą tutaj gimnazjum i liceum.