#Dar es Salaam

Drony
Drony przeciw powodziom w Dar es Salaam