Zamek w Kętrzynie nie był tak ważny jak okoliczne zamki, choć powstał mniej więcej w tym samym okresie, bo w drugiej połowie XIV wieku. Był siedzibą prokuratora krzyżackiego. Z powodu mniejszego znaczenie militarnego składowano tutaj tylko część amunicji.
Przez cały XV wiek zamek przechodził z rąk polskich do krzyżackich i z powrotem. A to zajął Kętrzyn król Jagiełło, a to zbuntowali się mieszkańcy, aby utopić tutejszego prokuratora. Po sekularyzacji Prus zamek stał się miejscem urzędowania lokalnego starosty. Był rozbudowany sukcesywnie przez następne wieki aż do momentu pożaru w ostatnich latach XVIII wieku.
Na początku XX wieku zamek odkupiło miasto i… zamieniło część przestrzeni na mieszkania. W latach 60. był odnawiany i przywrócono mu dawny gotycki charakter.