Krym był kiedyś rejonem, do którego z każdym rokiem jeździło coraz więcej Polaków. Jego aneksja do Rosji, która rozpoczęła trwający do dzisiaj konflikt pomiędzy Ukrainą a Rosją – sprawiła, że dziś jest to bardzo trudne. Do rozmowy o tym rejonie zainspirował nas reportaż opublikowany przez Piotra Andrusieczkę – „Europo, nie zapominaj o Tatarach„. Piotr jest korespondentem z Ukrainy, publikującym od dawna m.in. dla Gazety Wyborczej, ale prowadzi też swoje wydawnictwo wydawane w Pradze czeskiej.

Za swoje relacje otrzymał także tytuł Dziennikarza Roku. Mieliśmy szczęście poznać się w zeszłym roku we Lwowie, dzięki czemu Piotr wystąpił na Wachlarzu w Poznaniu w 2015. Teraz spotkaliśmy się ponownie we Lwowie, Kijowie i Warszawie – i tak powstała rozmowa. I nie jest ona prosta, bo dotyczy trudnej sytuacji Tatarów krymskich oraz całej sytuacji półwyspu.

W tym od­cin­ku mó­wi­my o:

  • początkach pracy Piotra na Ukrainie,
  • podróżach na Krym,
  • sytuacji Krymu po aneksji przez Rosję,
  • turystyce na Krymie,
  • jak się dostać na Krym dzisiaj,
  • infrastrukturze do życia, wodzie i prądzie,
  • obecnych cenach podstawowych produktów,
  • flocie czarnomorskiej,
  • o historii Tatarów na Krymie,
  • o „znikaniu” Tatarów,

Ciężko z tej rozmowy wyjąć dokładne punkty. W drugiej części rysujemy obraz tego jak Krym wygląda dzisiaj. Jak wygląda ciężka sytuacja Tatarów. Wsłuchajcie się.

Piotr Andrusieczko

Dziennikarz, publicysta, naukowiec zajmujący specjalizujący się w tematyce ukraińskiej. Stały współpracownik Nowej Europy Wschodniej. Redaktor Naczelny wydawanego w Pradze miesięcznika Ukraińskij Żurnał. Od grudnia 2013 r. relacjonuje wydarzenia na Ukrainie dla: TVP Info, Polsat News, TVN24, Radio Tok.fm, Polskie Radio, rozgłośni regionalnych. Od kwietnia 2014 r. jest korespondentem Gazety Wyborczej na Ukrainie. Był na Majdanie, na Krymie i od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy. W konkursie Grand Press, został wybrany Dziennikarzem Roku 2014. Realizuje projekt dotyczący sytuacji Tatarów krymskich dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej

Wystąpienie z Wachlarza 2015

Piotr wziął również udział w panelu: Bloger, Reporter, Podróżnik

Więcej o Krymie i Piotrze

Jak słu­­­chać pod­ca­­­stu?

Na­­j­pro­­­­­ściej za po­­­mo­­­cą apli­­­ka­­­cji w te­­­le­­­fo­­­nie ko­­­mó­­r­ko­­­wym. Li­­n­ki do nich po­­­ni­­­żej. In­fo­­r­ma­­­cje bę­­­dą też w na­­­szym ne­­w­sle­­t­te­­­rze.

Zapisz